Du skapar fakturan, Resultat Finans gör resten.

Vi jobbar med företag som vill ha bättre likviditet, bättre kundrelationer och inga kundförluster. Med vår integration till Visma får du en fakturaservice som skapar bra kundrelationer, samtidigt som du får snabbt och säkert betalt.

Så fungerar kopplingen med Visma

Fakturaservice

Du skapar fakturan som vanligt i Visma. Vid skapandet väljer du om fakturan ska printas eller skickas med e-post, om du vill sälja fakturan eller inte. Via vår integration ser vi till att fakturan når din kund och att den blir betald. När fakturan blir betald återrapporterar vi in i ditt Visma-program för att minska din arbetsbörda.

Factoring

Eftersom vi tar hand om hela ert fakturaflöde kan du själv välja när du vill sälja en faktura för att tillfälligt bättra på din likviditet. Du väljer när du skapar fakturan om den skall säljas eller inte.

Prokasso

Prokasso är vår egen kravfilosofi som grundar sig i att få snabbare betalt men ändå bibehålla en bra kundrelation. Prokasso innebär att vi utför proaktiva åtgärder, tex ringer din kund, innan den obetalda fakturan hamnar på inkasso.

Att använda Resultat Finans innebär
  • Du väljer själv vad som ska gå via oss och hur det ska gå. Fakturaservice / Factoring /  e-mail / post. Du slipper: printa, porto, posta och bevaka att det blir betalt.
  • Vi har Prokasso. Vi minimerar kundförluster och behåller goda relationer till dina kunder.
  • Skicka fakturan via oss, vi gör resten.
  • Resultat Finans, personlig handläggare, snabbt och säkert betalt.
Om Resultat Finans

Genom att använda modern teknik, nya system och utmana den traditionella hanteringen kan vi erbjuda effektiva tjänster som både har ett bra pris och ett bra indrivningsresultat. Vår ekvation är enkel: Ett högt indrivningsresultet = små kundförluster = lågt pris. Vilket dessutom skapar nöjda kunder, oavsett vilken sida av fordran de befinner sig. Resultat Finans AB (556834-0284) innehar inkassotillstånd utfärdat av Datainspektionens och står under deras tillsyn.

Välkommen till Resultat Finans AB!