042-300 97 80 info@resultatfinans.se

Prokasso

Istället för att så snabbt som möjligt gå mot inkasso, väljer vi att så snabbt som möjligt hitta en betalningslösning. Därför börjar vår proaktiva inkasso med en dialog, istället för ett inkassokrav! Vi kallar detta för Prokasso™!

Om Er kund inte betalar efter en betalningspåminnelse försöker vi nå kunden på telefon för att hitta en betalningslösning. Först efter dessa aktiviteter skickar vi ett inkassokrav, dvs om fakturan fortfarande är obetald. Men, detta händer inte så ofta.

Den största fördelen med att lösa skulden innan inkasso är såklart att behålla den goda realtionen till Er kund. Men det finns även en annan postiv effekt, ni får snabbare betalt! Genom att bemöta Er kund med respekt för dennes situation blir er faktura en prioriterad fordran att betala eftersom Er kund sluppit hamna på inkasso.

På så vis kan vi i många fall undvika inkasso och ändå se till att du får betalt. Något som både du och din kund tjänar på.

Läs mer om Prokasso här.