042-300 97 80 info@resultatfinans.se

Påminnelseservice

Med Resultat Påminnelseservice tar vi hand om hela processen efter att du själv har skickat ut dina fakturor. Är fakturan förfallen har vi lösningar som gör vi det lättare för dina kunder att betala; vid första påminnelsen, med hjälp av en avbetalningsplan, med anstånd eller med en telefonpåminnelse. Det tycker vi är bra kundvård!

Väljer du att sköta själva faktureringen själv men önskar att någon tar hand om betalningsbevakning eller påminnelsehanteringen? Då är påminnelseservice rätt för dig!

En betalningspåminnelse är faktiskt en del av din kundkommunikation. Den visar hur du ser på kundrelationer och rätt använd kan påminnelsen stärka den positiva bilden av ditt företag. För trots allt: De flesta som får en betalningspåminnelse har oftast bara missat att betala fakturan.

Men i vissa fall beror den uteblivna betalningen på att din kund faktiskt har problem med likviditeten. Och då kvittar det ju ärligt talat hur många påminnelser du skickar. Därför arbetar vi aktivt med att erbjuda din kund en rad olika betalningslösningar, exempelvis avbetalningsplaner, anstånd och kontakta din kund på telefon för att se vad vi kan hjälpa till med för att lösa situationen.

På så vis kan vi i många fall undvika inkasso och ändå se till att du får betalt. Något som både du och din kund tjänar på.

Läs mer om våra tjänster här.