042-300 97 80 info@resultatfinans.se

Inkassoservice

Med Resultat Inkasso gör vi dina kundförluster till ett avslutat kapitel (eller nästintill i alla fall). Och precis som du, engagerar vi oss i din kund och fokuserar på bästa möjliga resultat i varje enskilt ärende.

Inkassoservice

Även om vår ambition är att undvika inkasso, finns det naturligtvis fall där det är oundvikligt. Men även i det här läget är det viktigt att du vårdar din kundrelation. Vi hanterar både era inkassokrav och kunder på ett positivt och korrekt sätt.

När det blir aktuellt för ett inkassokrav har ni under en längre tid inte fått betalt för en vara eller tjänst som ni levererat. Ni har med andra ord fungerat som en “bank” åt er kund. När vi skickar ett inkassokrav framgår det tydligt vem som är avsändare & uppdragsgivare, vad kravet avser och vart er kund ska vända sig vid eventuella frågor eller funderingar.

Ni kan med andra ord känna Er trygga med att låta oss hantera era inkassokrav. Trygga med att ni får betalt, och trygga att vi hanterar era kunder mycket väl.

Vi utför även telefoninkasso. Det innebär att vi kontaktar er kund på telefon om betalning ej inkommer. På det viset får vi ofta till en betalning utan att behöva gå vidare ytterligare i processen. Bra för dig och bra för din kund.

Genom att låta Resultat Finans sköta er faktura- eller påminnelsehantering kan vi i ett tidigare skede hjälpa er kund att betala och därmed minimera antal fakturor som går till inkasso.

Det är enkelt och smidigt att bli kund. Redan samma dag som du bestämmer dig kan du vara igång med vår tjänst.

Läs mer om inkasso och våra tjänster här.