042-300 97 80 info@resultatfinans.se

Våra tjänster

Resultat Fakturaservice

Med Resultat Fakturaservice slipper du sälja dina fakturor för att få ordning på din fakturering och betalt i tid. Vi erbjuder ett flertal effektiva lösningar för att underlätta din fakturering, integration med ert befintliga faktureringssystem eller på webben i din dator, platta eller mobil.

Resultat Påminnelseservice

Med Resultat Påminnelseservice tar vi hand om hela processen efter att du själv har skickat ut dina fakturor. Är fakturan förfallen har vi lösningar som gör vi det lättare för dina kunder att betala; vid första påminnelsen, med hjälp av en avbetalningsplan, med anstånd eller med en telefonpåminnelse. Det tycker vi är bra kundvård!

Resultat Prokasso

Med Resultat Prokasso, väljer vi att så snabbt som möjligt hitta  en betalningslösning för att undvika inkasso. Därför börjar vår proaktiva inkasso med en dialog, istället för ett inkassokrav! Vi kallar detta för Prokasso™!

Resultat Inkasso

Med Resultat Inkasso gör vi dina kundförluster till ett avslutat kapitel (eller nästintill i alla fall). Och precis som du, engagerar vi oss i din kund och fokuserar på bästa möjliga resultat i varje enskilt ärende.

Hyresinkasso

Vår tjänst hyresinkasso riktar sig främst till företag som hyr ut bostäder eller lokaler, alltifrån bostadshus till uthyrning av kontorslokaler.

Fakturatjänst för e-handel

Med vår fakturatjänst för e-handel hjälper vi er med hela fakturahanteringen så ni som företag kan frigöra resurser och istället fokusera på er verksamhet.

https://sv.wordpress.org/plugins/resultat-finans-betallosning/

Z

Utbildning

Vi erbjuder utbildningar inom de områden vi är verksamma.

De mest populära utbildningarna kan du se här på hemsidan och anmäla dig till. Halvdagsutbildningarna kostar 5 270 kr per deltagare och heldagsutbildningar 8 780 kr.

Boka utbildning här

Z

Juridiska Tjänster

Vår juridiska verksamhet jobbar i huvudsak med medling, stämning, tvistemål, skuldindrivning, uppsägning av avtal mm.

Normalt sätt arbetar vi på provisionsbasis vilket innebär att våra klienter inte tar någon kostnadsrisk. Att veta hur stora ombudskostnaderna blir gör det enklare att ta ställning till om det är värt att processa eller ej. Vi är specialiserade på rättslig hantering av dessa typer av ärenden.

Fakturaservice

Många företag har onödigt stor förfallen kundreskontra. Det kan bl.a. bero på brister i rutiner för påminnelser och krav eller överdrivet kamratliga relationer mellan kund och leverantör. Förutom sämre likviditet kan det uppstå onödiga kund- eller ränteförluster.

Vi skickar dina fakturor, bevakar att de blir betalda och du har rätt till hela ditt fakturabelopp. Självklart ingår även påminnelsehantering och inkasso.

Du har även möjlighet att koppla på våra snälla kundanpassade Prokassoflöde vilket innebär att vi kontaktar din kund å telefon innan skulden går vidare mot inkasso. Bra för dig och dina kunder!

Med Resultat Faktura- och Reskontraservice har du ordning på din fakturering och får dina pengar i tid, utan att en stor del av dem försvinner längs vägen

Påminnelseservice

Gör någon en tjänst – skicka en påminnelse

Väljer du att sköta själva faktureringen själv men önskar att någon tar hand om betalningsbevakning eller påminnelsehanteringen? Då är påminnelseservice rätt för dig!

En betalningspåminnelse är faktiskt en del av din kundkommunikation. Den visar hur du ser på kundrelationer och rätt använd kan påminnelsen stärka den positiva bilden av ditt företag. För trots allt: De flesta som får en betalningspåminnelse har oftast bara missat att betala fakturan.

Men i vissa fall beror den uteblivna betalningen på att din kund faktiskt har problem med likviditeten. Och då kvittar det ju ärligt talat hur många påminnelser du skickar. Därför arbetar vi aktivt med att erbjuda din kund en rad olika betalningslösningar, exempelvis avbetalningsplaner, anstånd och kontakta din kund på telefon för att se vad vi kan hjälpa till med för att lösa situationen.

På så vis kan vi i många fall undvika inkasso och ändå se till att du får betalt. Något som både du och din kund tjänar på.

Prokasso

Istället för att så snabbt som möjligt gå mot inkasso, väljer vi att så snabbt som möjligt hitta en betalningslösning. Därför börjar vår proaktiva inkasso med en dialog, istället för ett inkassokrav! Vi kallar detta för Prokasso™!

Om Er kund inte betalar efter en betalningspåminnelse försöker vi nå kunden på telefon för att hitta en betalningslösning. Först efter dessa aktiviteter skickar vi ett inkassokrav, dvs om fakturan fortfarande är obetald. Men, detta händer inte så ofta.

Den största fördelen med att lösa skulden innan inkasso är såklart att behålla den goda relationen till Er kund. Men det finns även en annan positiv effekt, ni får snabbare betalt! Genom att bemöta Er kund med respekt för dennes situation blir er faktura en prioriterad fordran att betala eftersom Er kund sluppit hamna på inkasso.

På så vis kan vi i många fall undvika inkasso och ändå se till att du får betalt. Något som både du och din kund tjänar på.

Inkassoservice

Även om vår ambition är att undvika inkasso, finns det naturligtvis fall där det är oundvikligt. Men även i det här läget är det viktigt att du vårdar din kundrelation. Vi hanterar både era inkassokrav och kunder på ett positivt och korrekt sätt.

När det blir aktuellt för ett inkassokrav har ni under en längre tid inte fått betalt för en vara eller tjänst som ni levererat. Ni har med andra ord fungerat som en “bank” åt er kund. När vi skickar ett inkassokrav framgår det tydligt vem som är avsändare & uppdragsgivare, vad kravet avser och vart er kund ska vända sig vid eventuella frågor eller funderingar.

Ni kan med andra ord känna Er trygga med att låta oss hantera era inkassokrav. Trygga med att ni får betalt, och trygga att vi hanterar era kunder mycket väl.

Vi utför även telefoninkasso. Det innebär att vi kontaktar er kund på telefon om betalning ej inkommer. På det viset får vi ofta till en betalning utan att behöva gå vidare ytterligare i processen. Bra för dig och bra för din kund.

Genom att låta Resultat Finans sköta er faktura- eller påminnelsehantering kan vi i ett tidigare skede hjälpa er kund att betala och därmed minimera antal fakturor som går till inkasso.

Det är enkelt och smidigt att bli kund. Redan samma dag som du bestämmer dig kan du vara igång med vår tjänst.

Fakturatjänst för e-handel

Med vår fakturatjänst för e-handel hjälper vi er med hela fakturahanteringen så ni som företag kan frigöra resurser och istället fokusera på er verksamhet.

Fakturorna skapas automatiskt utifrån kundens order i webbutiken och skickas sedan till kund via vårt system. Fakturan kan skickas både med e-post och i pappersform. Innan fakturan går vidare till vårt system görs en automatisk kreditupplysning på kunden. Vi skickar ut fakturorna och bevakar att de blir betalda och du har rätt till hela ditt fakturabelopp. Självklart ingår även påminnelsehantering och inkasso. Det går kostnadsfritt att koppla på tjänsten delbetalning om man vill erbjuda sina kunder den möjligheten.

Du har även möjlighet att koppla på vår kundanpassade Prokassotjänst vilket innebär att vi kontaktar din kund per telefon innan skulden går vidare mot inkasso. Bra för dig och dina kunder!

Fakturatjänsten är fullt integrerad med WooCommerce. Den kan även användas av er som använder Textalk, Jetshop, Askås med flera och kan enkelt anpassas till andra e-handelsplattformar.

 

  • Enkel uppstart
  • Inga startkostnader
  • Inga rörliga transaktionskostnader
  • Endast en fast kostnad per faktura
  • Priset är inkl. kreditupplysningen

Hyresinkasso – inkassotjänst för uthyrare av bostäder och lokaler

Vår tjänst hyresinkasso riktar sig främst till företag som hyr ut bostäder eller lokaler, alltifrån bostadshus till uthyrning av kontorslokaler.

Vid de tillfällen du som uthyrarare har svårt att få en hyresgäst att betala hyran, erbjuder vi våra tjänster för att hitta en bra lösning både för dig och för din hyresgäst. Inkassoärenden där människors boende står på spel är ofta känsliga och kan vara svåra att hantera.

Även om vår ambition är att undvika inkasso, finns det naturligtvis fall där det är oundvikligt. Men även i det här läget är det viktigt att du vårdar din kundrelation. Vi hanterar både era inkassokrav och hyresgäster på ett positivt och korrekt sätt.

När vi skickar ett inkassokrav framgår det tydligt vem som är avsändare & uppdragsgivare, vad kravet avser och vart er kund ska vända sig vid eventuella frågor eller funderingar. Ni kan med andra ord känna Er trygga med att låta oss hantera era inkassokrav. Trygga med att ni får betalt, och trygga att vi hanterar era kunder mycket väl.

Vi utför även telefoninkasso. Det innebär att vi kontaktar er kund på telefon om betalning ej inkommer. På det viset får vi ofta till en betalning utan att behöva gå vidare ytterligare i processen. Bra för dig och bra för din kund.