042-300 97 80 info@resultatfinans.se

Vanliga frågor

Vanliga frågor

Betala i tid

Om du betalar hela kravet inom 8 dagar efter utskriftsdatum avslutas ärendet. Detta är under förutsättning att du betalat hela kapitalskulden, ränta och kostnader.

Oftast vill man betala sin skuld, men man kan inte. Kontakta oss så hjälper vi dig med olika betalningsuppgörelser.

Vad händer vid utebliven betalning?

På inkassokravet är det 8 betalningsdagar. Utöver detta tillkommer 4 extradagar så att vi ska vara säkra på att inbetalningen kommer fram. Har det inte inkommit någon betalning efter dessa 12 dagar går vi vidare i kravhanteringen med nya åtgärder.

Dessa åtgärder kan vara att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. Detta innebär ytterligare kostnader i ärendet, dvs 300 kr i ansökningsavgift och 380 kr i arvode. Väljer du att fortfarande inte betala när Kronofogdemyndigheten sänder dig ett betalningsföreläggande kommer du, genom deras utslag, att få en betalningsanmärkning.

Efter Kronofogdemyndighetens utslag kan vi göra en ansökan om verkställighet. Då tillkommer ytterligare 600 kr i kostnader.

Vad är det jag betalar?

Har du betalt din faktura men din inbetalning är bokförd på mottagarens konto efter det att inkassokravet är utskrivet? Då är du skyldig att betala inkassoarvodet.

Ett krav kan innehålla flera kostnadsdelar:

  • Kapitalskuld = Beloppet på ursprungsfakturan
  • Ränta = Dröjsmålsräntan styrs utefter vad som är avtalet med din leverantör. Har inget annat avtalats säger räntelagen att dröjsmålsräntan är 8 procentenheter över gällande referensränta (8 +ÖGR).
  • Lagstadgade kostnader och arvoden:
  • Påminnelseavgift = 60 kr
  • Inkassoarvode = 180 kr
  • Ansökan om betalningsföreläggande = 300 kr
  • Arvode vid betalningsföreläggande = 380 kr
  • Verkställighetsavgift = 600 kr

 

Betalningsanmärkning

Som privatperson får du en betalningsanmärkning efter Kronofogdemyndigheten utslag, dvs vid utebliven betalning på deras betalningsföreläggande.

Till skillnad från privatpersoner får ett företag en betalningsanmärkning redan när en ansökan om betalningsföreläggande registreras hos Kronofogdemyndigheten.

————————————————————————————————————————-

Bestridande

Har du fått ett inkassokrav som du anser är felaktigt kan du bestrida ärendet. För att bestridandet skall vara giltigt måste du ange en tydlig beskrivning på varför kravet är felaktigt. Detta måste ske skriftligt och kan lämnas till oss på mail, fax eller brev. Vi tar då kontakt med fordringsägaren för att kontrollera dina uppgifter. Under tiden avstannar hanteringen av ärendet. Kvarstår tvisten efter bestridandet kan fordringsägaren begära att ansöka om stämning vid Tingsrätten.

Klagomålshantering

Om du har synpunkter eller klagomål på Resultat Finans agerande eller handläggning är det viktigt att ni framför dessa åsikter på info@resultatfinans.se eller på Resultat Finans AB, Box 1165, 25111 Helsingborg. Vi kommer då skyndsamt med svar på dina invändningar.

Anser du fortfarande att vårt agerande varit felaktigt, även efter vår klagomålshantering, kan du kontakta vår tillståndsmyndighet Datainspektionen.

För allmänna upplysningar och råd angående skulder kan du vända dig till kommunernas konsumentvägledning. Som konsument kan du även kontakta Allmänna reklamationsnämnden (ARN) som är en statlig myndighet och har som uppgift att på ett opartiskt sätt pröva tvister mellan konsumenter och näringsidkare.