Changdobels Hundcenter väljer Resultat Finans!

Resultat Finans kommer att hantera Changdobels hela faktureringsflöde, från utskrift av faktura tills det att full betalning erläggs. ”-Med Resultat Finans kan vi lägga ännu mer tid på hundarna. Det blir ett upplägg som alla blir vinnare på och framför allt hundarna”,...

Anton Ewald väljer Resultat Finans

Anton Ewald AB har valt att teckna avtal med Resultat Finans AB via Easyshop Solutions AB. Det innebär att alla kunder som beställer produkter på www.antonewald.com får sin faktura enligt Easyshops unika e-handelspatent. Antons fans erhåller fakturan när ångerrätten...

Resultat Finans tecknar avtal med Easyshop Solutions AB

Easyshop Solutions AB är en aktör som hjälper e-handlare att få en mer kostnadseffektiv  hantering av sin e-handel. EasyShops Solutions erbjudande innehåller en patentsökt betalningslösning via faktura med integrerad retur och distributionskanaler. Detta är ett helt...

fotoklok.se tecknar avtal med Resultat Finans

fotoklok.se har tecknat avtal med Resultat Finans avseende Fakturaservice. För de kunder som beställer fotoböcker på fotoklok.se och väljer att betala med faktura, tar Resultat Finans hand om hela flödet, från utskick av faktura tills betalning är erlagd. fotoklok.se...

Resultat Finans kopplar ihop sig med Taopix

Resultat Finans kan numera ta emot fakturainformation från e-handels- och produktionssystemet Taopix. Denna lösning togs fram för vår nya kund fotoklok.se som använder sig av Resultat Finans Fakturaservice. Taopix är världens största leverantör inom fotoboksmjukvara...

Resultat Finans AB förvärvar BetalningsCentralen

BetalningsCentralen Sverige AB har förvärvats av Resultat Finans AB. Med detta förvärv förstärker Resultat Finans AB sin egen inkassoverksamhet i och med BetalningsCentralens unika kompetens. “-Vi ser BetalningsCentralens arbetsmetoder som ytterst framgångsrika. Där...

Vi gör om vår hemsida!

Vi gör nu om vår hemsida för att möta alla de krav som ställs från olika media. Vårt mål med vår nya hemsida är att, oavsett plattform (ex apple, android, pc), alltid vara tillgänglig, informativ och uppdaterad. Synpunkter på webben mottages gärna på...

Resultat Finans kopplar ihop sig med Fortnox och Visma

Använder du affärssystemen Fortnox eller Visma? Då kan du med en enkel knapptryckning koppla på Resultat Finans fakturaservice. Snabbt och enkelt är du igång med marknadens modernaste fakturatjänster Beroende på faktureringsrutiner, olika verksamheter och...

Ny förseningsavgift

Information om ny lagändring Sveriges regering har lagt fram ett förslag om införande av en ny förseningsavgift. Under januari månad 2013 antog riksdagen lagförslaget och det trädde ikraft den 16 mars 2013. Kortfattat innebär de nya bestämmelserna följande; Vid en sen...