Vår juridiska verksamhet jobbar i huvudsak med medling, stämning, tvistemål, skuldindrivning, uppsägning av avtal mm.

Normalt sätt arbetar vi på provisionsbasis vilket innebär att våra klienter inte tar någon kostnadsrisk. Att veta hur stora ombudskostnaderna blir gör det enklare att ta ställning till om det är värt att processa eller ej. Vi är specialiserade på rättslig hantering av dessa typer av ärenden.

Tvistemål
Vi hjälper våra klienter i tvistemål, oftast obetalda tvistiga fakturor.

Hyresjuridik
Vi hjälper både privata och kommersiella hyresvärdar med obetalda hyresfordringar, uppsägning, avhysning, förhandling i Hyresnämnden etc.

Skuldindrivning
Vi hjälper till att få betalt för obetalda fordringar via dom rättsliga instanserna.

 

Ola Jakobsson
Jur. kand
Specialitet: Tvistemål

Martin Haase
Jur. stud i obestånd, associationsrätt samt konkurspraktika.
Specialitet: Obestånd & skuldindrivning

Lars-Erik Wenehed
Jur. dr
Senior Advisor