042-300 97 80 info@resultatfinans.se

Five Star Service är framtaget för att möta marknadens avsaknad av service inom kundlojalitet och kundnöjdhet, samt att skapa en kultur hos företag där service är en leverans alla är med och skapar. Och därför, för att leva som man lär, har Five Star Service nu tecknat avtal med Resultat Finans.

”Vi upplevde ett stort behov av att lägga ut vår kundfakturering men samtidigt behålla en hög service åt våra kunder! Därför fastnade vi för Resultat Finans mycket positiva sätt att hantera faktureringsflödet. Nu kan vi fokusera på vår verksamhet och vara trygga med att Resultat Finans tar hand om vår reskontra. Samtidigt som dom ger våra kunder en utmärkt service och att vi får snabbare betalt!” säger Tommy Gellar, VD för Five Star Service Europe AB.”

Five Star Service har valt att använda sig av Resultat Finans fakturaservice. Om betalning ej inkommer på fakturan gör Resultat Finans ett Prokassosamtal till deras kunder. Prokasso™ är en egenutvecklad metodik som Resultat Finans tagit fram för att verka mer aktivt innan en faktura går till inkasso.
”- Galet bra att få en kund som Five Star Service, det visar bara att vår tjänst är rätt. Nu blir vi ännu mer taggade att ge alla parter bra service och göra ännu bättre Prokassosamtal ” säger Malin Johansson, handläggare på Resultat Finans.

Om fakturan trots allt inte betalats efter dessa proaktiva åtgärder går den över till inkasso. Skulle den även var obetald efter inkasso kontaktar vi kunden igen, för ett som vi kallar telefoninkassosamtal.
”-Riktigt kul att ha en kund vars intäkter helt är genererade av att skapa kundnöjdhet. Det skapar en extra bra känsla att fortsätta missionera vår Prokassotjänst” säger Martin Haase säljare på Resultat Finans.

För mer information: Martin Haase, Resultat Finans, 0735-400 101 eller martin.haase@resultatfinans.se.