042-300 97 80 info@resultatfinans.se

Information om ny lagändring

Sveriges regering har lagt fram ett förslag om införande av en ny förseningsavgift. Under januari månad 2013 antog riksdagen lagförslaget och det trädde ikraft den 16 mars 2013.

Kortfattat innebär de nya bestämmelserna följande;

Vid en sen betalning har borgenären rätt till att ta ut en förseningsavgift om 450 kr. Det gäller om gäldenären är en näringsidkare eller myndighet. Privatpersoner omfattas inte av denna nya förseningsavgift. Lagändringen börjar gälla för fakturor som har ett förfallodatum efter den 16 mars 2013.

För att kunna ta ut avgiften krävs varken särskilt avtal mellan parterna eller föregående information.

Om förseningsavgift tas ut av Er mot gäldenär kan inte ersättning för påminnelse, inkassokrav eller amorteringsplan tas ut. Dessa avgifter ersätts därmed av förseningsavgiften.

 

Lagstadgade avgifter from 16 mars 2013:

  • Inkassokostnad 180 SEK
  • Påminnelseavgift 60 SEK
  • Upprättande av amorteringsplan 170 SEK
  • Aviseringsavgift amorteringsplan 60 SEK

 

Särskilt viktigt att tänka på

Borgenären väljer själv om förseningsavgiften skall tillämpas och kan endast användas om fordran riktar sig mot näringsidkare och myndigheter. Konsumentfakturor påverkas alltså inte. Med näringsidkare avses även enskilda firmor.

För eventuella frågor eller om Ni vill Ni använda Er av möjligheten att ta ut den nya förseningsavgiften tag kontakt med BetalningsCentralen AB.

För mer information: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201213/CU6/