042-300 97 80 info@resultatfinans.se

BetalningsCentralen Sverige AB har förvärvats av Resultat Finans AB. Med detta förvärv förstärker Resultat Finans AB sin egen inkassoverksamhet i och med BetalningsCentralens unika kompetens.

“-Vi ser BetalningsCentralens arbetsmetoder som ytterst framgångsrika. Där har vi har samma syn på hur en obetald fordran skall hanteras. Genom ett aktivt arbete och personlig kontakt med den skuldsatta löser vi oftast en situation långt snabbare än våra konkurrenter. För detta krävs det ett mänskligt engagemang där det inte går att ersätta individens arbetsinsats med datorer.”, säger Resultat Finans Vd Karl Wenehed.

“-Vi kommer fortsätta satsa på den lokala marknaden och ser Dalarnas län som en intressant region där både Resultat Finans och BetalningsCentralen idag har ett stort antal befintliga kunder. Vi hoppas därmed på att kunna expandera verksamheten i Malung” fortsätter Karl.

Resultat Finans AB grundades 2011 och har sitt huvudkontor i Helsingborg.

BetalningsCentralen har sitt ursprung sedan sent 1990-tal och har sedan starten varit lokalt förankrade i Dalarnas län.

För mer information: Karl Wenehed, 0723-29 89 29 www.bc.se www.resultatfinans.se